Pohádkový les

20. května 2023 se konal „Pohádkový les“ - 43. ročník

Pohádkový les v Divokách je určen dětem i dospělým. Téměř pěti kilometrová trasa nabízí v příjemném stínu lesa Boří setkání s pohádkovými bytostmi.

Výpravy do pohádkového lesa začaly pořádat v roce 1978 TJ Vodní sporty Kroměříž spolu s mladými členy Hnutí Brontosaurus z Divok.

Z Drážova přes pole a louky vede pěšina do lesa, který na jeden den v roce zve děti na setkání s Rumcajsem, vílami, ježibabou, čerty, vodníkem, zvířátky ……

Od roku 1984 převzali pořádání pohádkového lesa členové ČSOP Divoky a SDH Zdounky. Celá trasa zamířila do lesa Boří.

Společnými silami se snažili dětem nabídnout ukázky z historie i současnosti. Část cesty z Kroměříže vozí návštěvníky historický vlak, dále ze Zdounek autobusy. V minulosti se mohli seznámit  s technikou hasičského sboru, prohlédnout si horkovzdušný balon či staré automobily nebo se naučit indiánskému způsobu lovu. Mohli také obdivovat historické zbraně v rukou šermířů, um lidových řemesel či divadelních kejklířů, ochutnat voňavé perníčky uloupnuté z perníkové chaloupky. Jízda na koňském hřbetě, protažení těla na lanové pavučině nebo možnosti ověřit si svou zdatnost a zručnost, to bývají nejčastěji doplňkové aktivity příjemně stráveného dopoledne. Vše je v souladu s přírodou, dobrou náladou ovlivněno počasím, které si často zažertuje.

Něco ze statistiky: v roce 1985 pršelo, jen se lilo, ale přesto přišlo 540 nadšenců.

V roce 1996 svítilo slunce, příroda hýřila zelení a 3 317 účastníků zaplnilo celý les.

Odměnou nám za vynaložené úsilí byly rozzářené tváře dětí i dospělých.  

Rok 2020 až 2021 nás zastavil covid.

V roce 2023 nastala změna, Hasiči ze Zdounek nám oznámili, že již nadále s námi nebudou tuto akci pořádat. I přesto jsme se rozhodli pokračovat.

Ve spolupráci se spolkem „Kroměřížská dráha“ byl vypraven historický vlak. Členové spolku současně uspořádali „Modelářský víkend na zámku ve Zdounkách.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají, aby nás pohádky nechaly nahlédnout do svého světa a současně všem připomenout, jak důležité je uchovat krásu naší přírody pro budoucí generace.