Den stromů ve školce

S malou prezentací „DNE STROMŮ“jsme se 6. 10. 2023 zastavili v Mateřské škole ve Zdounkách. Děti si vyzkoušely co z přírody již umí poznat. Prohlédly si nářadí na opracování dřeva, postavily domečky pro skřítky, zasadily stromečky , které si označily dřevěným zvířátkem své třídy. Házely šiškou na cíl, nosily oříšky na lžíci pro veverku, trefovaly se kroužkem z břečťanu na tyč, stloukaly budky pro ptáky. Za pomoc a spolupráci děkujeme paní učitelce Jiřině Zelenkové.