Jarní brigády

V prvních měsících roku je také třeba opravit a zprůchodnit naučnou stezku.
Byl také proveden generální úklid školy a ES před sjezdem rodáků.