Celostátní setkání 6-8.9.2019

Letos padla volba na ČSOP Kněžice, ČSOP Jihlava a Chaloupky o. p. s. Jako základna bylo zvoleno rekreační středisko Vanov nedaleko Telče. Bohatý program mezi kapkami deště. V pátek kromě registrace a ubytování účastníku již od  odpoledne naplno běžel program. A to přednášky o drahých kamenech a o ptácích. Navečer program  slavnostně zahájil předseda ČSOP Libor Ambrozek za účasti starosty Telče. Ke správnému společenskému večeru již tradičně patří posezení u ohně s písničkami. Ani pozorování přírody nedostalo na frak - zájemci mohli sledovat odchyt a kroužkování sýce rousného.  Sobotní ráno nás přivítalo souvislým deštěm, ale to  účastníky neodradilo od připravených exkurzí, kterých  bylo na výběr hned několik. Lokality v okolí Radonína – ZO ČSOP Kněžice. Byly to hlavně pastviny, výhled ze Salátova kopce, mokřadní louka u silnice, která zadrží více vody než kdejaký rybník. A k tomu povídání o  zkušenostech s ovcemi a pastvou, o tom, co tu roste, běhá a létá, co se podařilo obnovit a co na svou záchranu ještě čeká. Kdo se nevydal po těchto lokalitách, mohl se zúčastnit botanické exkurze k rybníkům Horní a Dolní Mrzatec, výletu do údolí Vápovky a jejích přítoků nebo na archeologicko-geologickou vycházku na hrad Štamberk a do okolních žulových lomů a skal. Po návratu byl připraven další program – prezentace záchrany a obnovy studánek na Jihlavsku, povídání o přírodních zahradách či ukázky praktické hydrobiologie neboli co žije v přilehlém rybníku. Ale také Workshop bubnování, kde se každý, kdo chtěl, mohl snadno dostat do transu. V neděli většina účastníku zamířila do Telče, kde průvodce – místní historik – musel pro velký zájem udělat hned dvě kola exkurze po méně známých místech tohoto nádherného města, jež je zaslouženě na seznamu světového kulturního dědictví. Popovídání s lidmi známými, méně známými, ale i s těmi, které člověk potkal poprvé, a přesto snadno nalezl společná témata. Víkendový pobyt v přírodě s prohlídkou méně známých a běžně nedostupných lokalit. Takové a další mohou být důvody, proč jet příště znovu.