PP Přehon květena červen 2018

Foto: Josef Sedláček