Otvírání studánek

Foto: Josef Sedláček a František Strelec