Den otevřených zahrad - park Zdounky

V červnu jsme se potkali v zámeckém parku  ve Zdounkách u Vršků na akci Den otevřených zahrad.  Pro veřejnost jsme připravili besedu a promítání o činnosti ČSOP Divoky.