Zpravodaj říjen 2020

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na procházku po „Naučné stezce Boří“ v Divokách, která byla slavnostně otevřena v roce 1995.

Podrobný popis na http://csopdivoky.cz/media/2101/naucna-stezka-bori-2020.pdf.

Stezka dostala, v minulých letech, nové stojany a postupně obnovujeme textové části. V každém ročním období je trasa zajímává pěknými výhledy.

Tradiční akce pro veřejnost v roce 2021
24. dubna  -  Den Země a otvírání studánek ve 14.00 hod. u studánky v Zápletách
22. května - Procházka lesem plným pohádek od 9.00 do 12.00 hod – les Boří
říjen – Den stromů
prosinec – Tradiční výstup na Brdo 

Děkujeme za přízeň v roce 2020, který byl 40. rokem naší činnosti a přejeme hodně kouzelných zážitků v přírodě v roce 2021.

Příjemné prožití vánočních svátků hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přejí

Ochránci přírody Divoky