Naučná stezka Boří

Zveme Vás na procházku po naučné stezce Boří, kterou vybudoval Český svaz ochránců přírody Divoky.

 

Stezka Vás seznámí s přírodními zajímavostmi klidové oblasti Chřiby, typickým rostlinstvem a živočišstvem, ale i negativním působením člověka na přírodu.

 

Stezka začíná pod hřištěm, vede kolem potoka, rybníčku, přes louku k lesu. Lesem Boří prochází až k rezervaci Kamenec, odkud se odkrývá panoráma okolních chřibských lesů. Kolem oplocenky vede na druhou stranu kopce, kde se odkrývá pohled na okolní vesnice. Přes pole Vás stezka dovede kolem odpočívadla na úvozové cestě až na okraj vesnice k Terénnímu ekologickému středisku (TES).

 

Délka trasy je 4,34 km a je na ní 14 zastávek. Celková doba obchůzky je přibližně 2 hodiny. Jednotlivá zastavení zakreslená v mapce jsou vyznačena v terénu tabulí s vysvětlujícím textem. Naučná stezka je značena bílým čtvercem se zeleným šikmým pruhem.

Brožura ZO ČSOP - Naučná stezka boří - doplněná verze 2020.pdf

Jednotlivé tabule s vysvětlujícím textem.